Dječji umjetnički projekt”Djeca istraživači i čuvari tradicije”
Prva u nizu od pregršt zanimljivih, šaljivih i poučnih radionica je pod nazivom “Tradicijska kultura- što je to?”
Ako si mali istraživač i voliš otkrivati nove stvari ovo je baš za tebe!
Što ćemo naučiti:
Djeca će kroz online susrete učiti o hrvatskoj tradicijskoj kulturi, o dječjem folkloru, o tome što je etnologija i kako se čuvaju običaji, a imati će i praktične zadatke, čime će postati „mali etnografi“. Završni rezultat je online prezentacija terenskih zapisa koje ćemo napravili upravo sa vama, polaznicima online radionica
Radionice su namjenjene za djecu od 9-14 godina
Radionica počinje 06.04. u 18:00 sati
Sljedeći termini su :
/ 07. 4. 2021. / 13.4.2021./ 14.04.2021./ 19.04.2021./20.04.2021/21.04.2021/ 26.04.2021./27.04.2021./ 28.04.2021./
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Centra tradicijske kulture Varaždin